Pro více informací napište nebo telefonujte 

Tradiční škola Reiki v Čechách

TERMÍNY - REIKI I. stupeň

 • 9- 10. března 2024 (sobota a neděle)  od 9:00 
 • 13- 14. dubna 2024 (sobota a neděle)  od 9:00 
 • 18- 19. května 2024 (sobota a neděle)  od 9:00 
 • 14- 15. září 2024     (sobota a neděle)   od 9:00 
 • 12- 13. října 2024    (sobota a neděle)   od 9:00 
 • 9- 10. listopadu     (sobota a neděle)    od 9:00

Pro více informací telefonujte na číslo 737 844 688 nebo pište na e-mail: zdenek.musil@reikicz.cz

Program kurzu REIKI I. stupně

1. den kurzu 
 • základní informace o Reiki, možnostech použití, zkušenosti z aplikace Reiki;
 • historie Reiki, školy Reiki v ČR;
 • pravidla Reiki: technická a duchovní, význam, aplikace;
 • schéma úplného kursu sebe-ošetření, základní pozice rukou na vlastním těle, význam;
 • krátká harmonizace energetických center, pravidla pužití doplňkových pozic;

2. den kurzu 

 • pravidla při ošetření Reiki druhého člověka, vyjímky, kontraindikace;
 • základní a doplňkové pozice rukou při ošetření druhé osoby, schéma ošetření;
 • poskytnutí "první pomoci" Reiki;

Praktická část 

 • v průběhu semináře je každý účastník 4x individuálně iniciován /zasvěcen/ do Reiki. 
 • Průběh a význam iniciace je podrobně vysvětlen. Trénink Reiki, sebeošetření, ošetření druhé osoby.
 • Účastník obdrží absolventský diplom.

TERMÍNY REIKI  II. STUPEŇ

 • 23. března (sobota) od 9.00 hodin 
 • 20. dubna 2024 (sobota) 9.00 hodin
 • 25. května 2024 (sobota) 9.00 hodin 
 • 21. září 2024 (sobota) 9.00 hodin
 • 19. října 2024 (sobota) 9.00 hodin
 • 16. listopadu 2024 (sobota) 9.00 hodin

Pro více informací
telefonujte na číslo 737 844 688
pište na e-mail: zdenek.musil@reikicz.cz

Program kurzu REIKI II. stupně

 • výměna zkušeností a dotazy k dosavadnímu praktikování Reiki;
 • pravidla použití Reiki II. stupně / základní forma distančního ošetření, práce v prostoru a čase, symboly, mantry, afirmace, práce se situací;
 • individuální iniciace - harmonizace - zasvěcení , do II. stupně reiki;
 • následné konzultace k problematice II. Stupně;
 • možnosti nástavbových seminářů pro absolventy II. stupně Reiki /Osobnostní růst s Reiki/.

Praktická část

 • každý účastník kurzu je individuálně veden při nácviku použití technologie Reiki II. stupně, trénink Reiki:
 • distanční / bezkontaktní/ ošetřování a druhé osoby, práce s podvědomím, formulování a individuální použití afirmací, práce se situací v minulosti, přítomnosti, budoucnosti. 
 • Energetické čištění prostoru.
 • Absolventi obdrží diplom.

Pro absolventy druhého stupně Reiki organizujeme dvouletý kurz Reiki 2LR, který je je zaměřen na použití Reiki aj. technik k provedení vlastní fyzické, energetické, mentální a duchovní očisty a osobnostního růstu. Výuka je prováděna na začátku a konci výukového roku skupinově, a v mezidobí individuálně. Absolventi dostanou diplom.

Kontaktujte nás

Tradiční škola reiki v Čechách

PhDr. Zdeněk Musil, CSc. 

+420 737 844 688

reikicz@volny.cz